Levensverzekeringen

Stamrechtvoorziening

Het komt vaak voor dat mensen bij beëindiging van het dienstverband een schadeloosstelling ontvangen. Dit wordt vaak een Gouden Handdruk genoemd. Zo’n gouden handdruk kan worden ondergebracht in een verzekering. Ook voor zulke stamrechtvoorzieningen kunt u bij ons terecht!

Voorzieningenfiscaleoudedagsreserve

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een belastingtechnische voorziening. Deze voorziening houdt in dat een ondernemer over een percentage van de winst uitstel krijgt voor betaling van inkomstenbelasting. Bij beëindiging van de onderneming moet over de opgebouwde FOR alsnog belasting betaald worden. Een voordeel kan zijn dat dan waarschijnlijk een lager belastingtarief geldt.

Compagnonsverzekeringen

Wanneer u werkzaam bent in een V.O.F. of een Maatschap kan het verstandig zijn dat de vennoten of maten een compagnonsverzekering afsluiten. Een compagnonsverzekering betaalt een bedrag uit bij overlijden van één van de zakenpartners. Op die manier heeft de overblijvende zakenpartner een bedrag om wegvallende productie op te vangen of de bedrijfsvoering anders in te richten.

Pensioenverzekeringen

Een pensioenverzekering wordt gesloten tussen de werkgever en werknemer en verzekert een oudedags- en/of nabestaanden- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen van de werknemer. Onder het nabestaandenpensioen kan zowel een partnerpensioen als een wezenpensioen vallen.

Lijfrenteverzekeringen

Een lijfrente is een levensverzekering waarmee u bent verzekerd van extra inkomen vanaf een bepaald moment. Meestal wordt deze verzekering uitgekeerd bij het bereiken van het 65e levensjaar zodat het inkomen voor de oude dag wordt gegarandeerd. De uitkering van lijfrente eindigt bij overlijden.

Contact

Om meer te weten over de levensverzekering en hetgeen wij voor u kunnen betekenen, nodigen wij u graag eens uit op ons kantoor. Dat mag op afspraak, maar u kunt natuurlijk ook gewoon eens binnenlopen.