Medische verzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Indien u als ondernemer (in welke vorm dan ook) een ongeluk krijgt of op een andere manier gedeeltelijk of definitief arbeidsongeschikt raakt, heeft dat grote gevolgen voor uw inkomen. Het is daarom aan te raden een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering zorgt er namelijk voor dat u geen grote inkomensachteruitgang heeft op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt.

Ongevallenverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Tegelijkertijd kunnen de gevolgen zeer groot zijn. Een ongevallenverzekering keert eenmalig een van te voren afgesproken bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de verzekerde. De uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de verzekering.

Ziektekostenverzekering

De ziektekostenverzekering is een verzekering die de kosten van medische behandeling, het gebruik van hulpmiddelen of andere voorzieningen op grond van een medische noodzaak vergoedt. In Nederland is het hebben van een ziektekostenverzekering verplicht.

Zakenreisverzekering

Een zakenreisverzekering is een verzekering voor iemand die al dan niet regelmatig op zakenreis gaat. Een zakenreisverzekering kunt u met werelddekking of met Europadekking afsluiten. De zakenreis valt meestal niet onder de gewone reispolis en is daarom een belangrijke toevoeging.

Contact

Om meer te weten over de medische verzekeringen en hetgeen wij voor u kunnen betekenen, nodigen wij u graag eens uit op ons kantoor. Dat mag op afspraak, maar u kunt natuurlijk ook gewoon eens binnenlopen.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw