Ongevallenverzekering

Wie een ongevallenverzekering afsluit, ontvangt een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. Dit zijn onderwerpen waar u en ik niet te lang bij stil willen staan. Desondanks is het wel verstandig om de mogelijkheden te kennen. De financiële impact van zo’n gebeurtenis kan enorm zijn. Een ongevallenverzekering zakelijk biedt dan een vangnet, met een uitkering die helpt om de kosten te dragen. Hierbij kunnen wij u helpen met deskundig advies.

Waarom een ongevallenverzekering zakelijk?

Een ongevallenverzekering draagt bij aan financiële zekerheid. De uitkering kan helpen om de kosten van medische zorg, revalidatie, en inkomensverlies te dragen. Bij overlijden kan de uitkering uw nabestaanden helpen om hun financiële toekomst te borgen. Ook kan de uitkering van een ongevallenverzekering een aanvulling zijn op de uitkeringen van andere verzekeringen, zoals een bedrijfswagenverzekering.

Wanneer heb ik een ongevallenverzekering zakelijk nodig?

De situatie waarin een ongevallenverzekering zakelijk voor u van toepassing kan zijn kan verschillen. De meest gangbare dekkingen zijn:

  • Overlijdensdekking: Een uitkering aan de nabestaanden in het geval van overlijden door een ongeval op het werk.
  • Invaliditeitsdekking: Een uitkering bij blijvende invaliditeit door een ongeval op het werk.
  • Geneeskundige kosten: Vergoeding van de kosten van medische zorg na een ongeval op het werk.

Passend advies

Wij kunnen u adviseren over de voordelen van een ongevallenverzekering. Bovendien kunnen we berekenen wat de premiekosten zijn en wat de eventuele uitkeringen zullen zijn. En uiteraard laten we weten in welke gevallen uitgekeerd wordt en wanneer niet.

Contact

Om meer te weten over de ongevallenverzekering en hetgeen wij voor u kunnen betekenen, nodigen wij u graag eens uit op ons kantoor. Dat mag op afspraak, maar u kunt natuurlijk ook gewoon eens binnenlopen.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw