Technische verzekeringen

Machinebreuk verzekering

Voor veel (productie)bedrijven zijn de machines die worden gebruikt essentieel voor het in stand houden van de bedrijfsvoering. Dat betekent dat een niet of slecht functionerende machine al snel (financiële) schade kan aanrichten. Met een verzekering kunt u zich tegen de negatieve gevolgen hiervan verzekeren!

Montage verzekering

Speciaal voor schade die ontstaat bij montage is een verzekering mogelijk. Een montageverzekering dekt de schade die op montage momenten ontstaat.

Construction Allrisk (C.A.R.)

De C.A.R. (Construction All Risks) verzekering heeft tot doel dekking te bieden tegen de financïele gevolgen van een schade bij een object in aan- of verbouw. Vaak wordt in het bestek aangegeven wie de verzekeringnemer is. Regelmatig komt het voor dat aannemers, onderaannemers en installateurs meeverzekerd zijn.

Contact

Om meer te weten over de technische verzekering en hetgeen wij voor u kunnen betekenen, nodigen wij u graag eens uit op ons kantoor. Dat mag op afspraak, maar u kunt natuurlijk ook gewoon eens binnenlopen.