Transportverzekeringen

Goederentransport verzekering

Een goederentransportverzekering vergoedt schade door verlies of beschadiging van uw goederen tijdens het vervoer door een vervoerder. Deze vergoeding is vaak ongeacht de aansprakelijkheid van de vervoerder. Een dergelijke verzekering voorkomt onzekerheid, misverstanden en onnodige vertragingen.

Vervoersaansprakelijkheid verzekering

Tijdens transport kan het zomaar gebeuren: er ontstaat schade aan of verlies van de vervoerende goederen. Of de schade voor uw rekening komt, hangt af van de nationale wetgeving en van internationale verdragen. Voor een verzekering tegen de schade in geval van vervoersaansprakelijkheid kunt u bij ons terecht.

Transportbedrijfsschade verzekering

Indien er bijvoorbeeld vertraging in een bouwproces optreedt, heeft dat allerlei vervelende gevolgen. U kunt hierbij denken aan eventuele extra kosten of gemiste opbrengsten die de opdrachtgever heeft maar bijvoorbeeld ook aan gederfde huurpenningen. Tegen deze transportbedrijfsschade kunt u zich verzekeren, neem gerust contact op voor meer informatie!

Vervoer eigengoederen verzekering

Ook bij het vervoeren van uw eigen (bedrijfs)goederen loopt u risico. Schade, vermissing of vertraging tijdens het vervoer kunnen vervelende gevolgen met zich mee brengen. Een passende verzekering kan u hier tegen beschermen.

Werkmaterieelverzekering

Niet alleen goederen die worden getransporteerd maar ook het werkmaterieel is erg waardevol. Helaas loopt ook werkmaterieel risico op schade, kwijtraking of anderszins voor uw bedrijf nadelige gebeurtenissen. Wilt u zich tegen dit soort risico’s beschermen? Ook hiervoor zijn diverse verzekeringsmogelijkheden beschikbaar.

Contact

Om meer te weten over de transportverzekeringen en hetgeen wij voor u kunnen betekenen, nodigen wij u graag eens uit op ons kantoor. Dat mag op afspraak, maar u kunt natuurlijk ook gewoon eens binnenlopen.

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw